Kancelaria Notarialna - Jerzy Granowski

Kancelaria Notarialna

Notariusz Lubań

Kancelaria notarialna

Kilka słów o mnie?

Kontakt z kancelarią

Kancelaria

Jesteśmy kancelarią notarialną utworzoną w Lubaniu, działającą od maja 2009 roku (wcześniejszą siedzibą firmy był Bolesławiec).

Poprzez kontakt telefoniczny z kancelarią można uzyskać informację o wymaganych dokumentach, potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego - umów (darowizny, sprzedaży), ustalić termin spotkania, w celu złożenia dokumentów i zawarcia aktu notarialnego, poznać koszty i wysokość opłat notarialnych, sądowychi należnych podatków.
Notarialna

Jako osoba mianowana przez ministra sprawiedliwości pełnię funkcję prawnika notariatu, upoważnionego do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych. W zakresie moich uprawnień działam jako osoba zaufania publicznego. Dlatego czynności dokonane przez moją osobę mają charakter dokumentu urzędowego. Moją rolą w systemie prawnym RP jest zapobieganie sporom sądowym, poprzez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu. Swoją dzialaność prowadzę w imię dobra i bezpieczeństwa klientów indywidualnychi instytucjonalnych.
Kontakt

Kancelaria Notarialna Jerzy Granowski
ul. Spółdzielcza 12
59-800 Lubań

Tel.: +48 75 649 29 90
Tel. kom.: +48 601 571 975
E-mail: j.granowski@granowski.pl

"Powierzone mi obowiązki wypełniam zgodnie z prawem i sumieniem, dochowując tajemnicy państwowej i zawodowej, w postępowaniu swym kieruję się zasadami godności, honoru i uczciwości".


Jerzy Granowski


Istnieje możliwość dokonania czynności poza siedzibą Kancelari np. w domu, firmie klienta czy szpitalu, gdy jest to uzasadnione szczególnymi okolicznościami. Informacje i wyjaśnienia dotyczące dokonywanych czynności udzielamu BEZPLATNIE! 
                 

(c) 2012 Kancelaria Notarialna - Jerzy Granowski - Wszelkie prawa zastrzeżone projekt i realizacja: morekart